Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteriseloste. 
1. Rekisterinpitäjä: 
TimerGPS Europe Oy (Y-tunnus: 2321607-4) 
Automaatiotie 1 
90460 Oulunsalo 
Sähköpostiosoite: info@timergps.com  
 
2. Rekisterin nimi: 
TimerGPS Europe Oy:n verkkokaupan sekä tuotteiden asiakasrekisteri 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: 
Henkilö on rekisteröitynyt TimerGPS Europe Oy:n verkkokaupan asiakkaaksi, tilannut tuotteita TimerGPS verkkokaupasta tai rekisteröinyt ostamansa tuotteen. Jotta asiakas voi tilata tuotteita tästä verkkokaupasta, tulee hänen hyväksyä henkilötietojensa käsittely tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. 

4. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja oikeusperuste: 
Rekisterin käyttötarkoitus on TimerGPS verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely. Lisäksi asiakasrekisteriin voi erikseen liittyä ilman tuotteiden ostamista. 

Rekisteriä käytetään myös kadonneiden toimitusten seurantaan sekä tuotetakuuseen liittyviin selvityksiin. Tietoja voidaan käyttää TimerGPS verkkokaupan toiminnan edelleen kehittämiseen. 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietoasetuksen määrittelemällä tavalla. Rekisterin tietoja voidaan käyttää TimerGPS verkkokaupan markkinoinnissa. 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: 
Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta heidän ostaessaan tuotteita sivuilla olevasta verkkokaupasta, liittymällä asiakasrekisteriin tai rekisteröimällä ostamansa tuotteen. 

6. Rekisteriin rekisteröitävät tiedot: 
Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, mahdollinen toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot tilauksista (tuote, tilausajankohta sekä mahdollinen tuotteen sarjanumero) 

7. Tietojen luovutus: 
Tietoja ei luovuteta verkkokaupan ulkopuolisille tahoille (kolmansille osapuolille), paitsi TimerGPS Europe Oy:n käyttäessä ulkopuolisia palveluja, kuten maksupalvelut (Klarna), perintätoimet tai tilausten toimitusten ja palautuksien toteuttaminen (Posti, DHL, FedEx, GLS & DB Schenker).  

8. Rekisteröidyn oikeudet:  
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihin, vaatia näiden oikaisemista tai poistamista rekisteristä kokonaan (oikeus tulla unohdetuksi). Rekisteröidyillä on myös oikeus rajoittaa ja vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä sekä vastustaa niiden siirtoa järjestelmästä toiseen. 

9. Rekisterin suojaus: 
Rekisterit sijaitsevat turvallisilla palvelimilla joiden käyttö on suojattu vahvoilla salasanoilla. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat myös sitoutuneet korkeaan suojauksen tasoon. 

10. Rekisterin sijainti: 
Jotta voimme käsitellä tilauksia, käytämme myös EU:n ulkopuolilla kolmansissa sijaitsevia palveluntarjoajia. 
Verkkosivumme ja verkkokauppamme sijaitsee toimittaja Louhi Oy:n servereillä, jonka serverit voivat olla sijoitettuna EU-maiden lisäksi muualle maailmaa.  

Tilauksista välitetään tarpeelliset tiedot toimituksia varten huolinta yhtiöille (tilatut tuotteet, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) heidän tietojärjestelmään, josta edelleen kuljetuspalvelulle (Posti, DHL, FedEx, GLS & DB Schenker). 

Maksunvälittäjämme Klarna AB tietosuojaselosteen löydät täältä: 
https://www.klarna.com/fi/ehdot/ Klarnan serverit voivat olla sijoitettuna EU-maiden lisäksi muualle maailmaa. Klarna käsittelee seuraavia henkilötietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, mahdollinen toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot tilauksista (tuote ja tilausajankohta).  

Asiakkaat, jotka ovat liittyneet sähköpostilistallemme, koska haluavat saada lisää tietoa tuotteistamme ja yrityksestämme tulevaisuudessa, hyväksyvät että heidän henkilötietoja (etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite) käsitellään myös seuraavissa järjestelmissä: 

11. Henkilötietojen säilytysaika: 
Asiakkaan antamia tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai niin kauan, kunnes tämä pyytää niiden tietojen poistoa rekisteristä. Asiakkaan antamia tietoja voidaan säilyttää myös yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. 

12. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Shopping Cart
Scroll to Top