Grundat 2010 består teamet bakom TimerGPS design, forskning och utveckling av en blandning av erfarna experter inom sportteknik och hästsporter.

Hailing from Finland, a country renowned for it’s technological ambition and innovative solutions as well as being one of the north-most centres for horse sport, TimerGPS always strives to exceed customers requirements while providing excellent customer service. Med sitt ursprung Finland, ett land som är känt för sin tekniska ambition och innovativa lösningar samt att vara ett av de nordligaste centra för hästsport, strävar TimerGPS alltid efter att överträffa kundernas krav samtidigt som den ger utmärkt kundservice.

TimerGPS will always support the ambitious athletes with equine sports and meet their demands for high quality training tools to assist them on getting the edge on the track and ultimately pushing them towards success. TimerGPS stöder alltid de ambitiösa idrottarna med hästsport och uppfyller deras krav på högkvalitativa träningsverktyg för att hjälpa dem att få kanten på banan och i sista hand driva dem till framgång.

Varukorg
Rulla till toppen